Print het dagboekblad met saldo controle

Controleer de gegevens van het afschrift met de print van het dagboekblad.