Mutaties verwijderen (en eventueel de periode van dagboekblad 1 wijzigen naar periode 1), vervolgens de dagboekbladen voor de daarop volgende periodes aanmaken en dan de mutaties opnieuw inlezen.