Het programma “Opnieuw overnemen beginbalans” moet worden uitgevoerd, wanneer – na het aanmaken van een nieuw boekjaar – in het oude boekjaar nog wijzingen worden doorgevoerd.

Het programma synchroniseert de beginbalans van het nieuwe boekjaar met de (gewijzigde) eindbalans in het oude boekjaar.


Wat kan wel opnieuw worden overgenomen uit het vorige boekjaar?


Eindsaldi van balans-rekeningen

Nog openstaande posten van debiteuren

Nog openstaande posten van crediteuren

Totaal saldi van kostensoorten en -plaatsen

Eindsaldi W&V-rekening als budget in het nieuwe boekjaar


Wat kan niet opnieuw worden overgenomen uit het vorige boekjaar?


Grootboekrekeningen, Debiteuren, Crediteuren, Dagboeken en Artikelen

(deze worden overigens vanaf Q1 2020 ook automatisch aangemaakt in boekjaar plus en min 1)

Wijzigingen in grootboek-, debiteuren-, crediteuren- en artikel stamgegevens

Proeffacturen, Offertes, Orders en Abonnementen

Vaste journaalposten

Incasso-, Betalings-, Verwerkings- en Scan & Herkenvoorstel


Voor meer informatie over het onderdeel “Opnieuw Overnemen Beginbalans” klik hier