Als een factuurnummer te lang is (meer dan 8 cijfers) of letters en/of tekens bevat, dan kan dat nummer in Minox niet worden gebruikt. Minox probeert de nummers aan te passen of in te korten, waarbij wordt getracht zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke nummer te blijven.

Enkele voorbeelden:

FAC19069wordt 19069
1000112345wordt 112345
2019/6651  wordt 20196651
FAC66058S wordt 66508
123 456    wordt 123456
19801CRD wordt 19801