Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het resultaat van een administratie wordt door Minox bepaald door de saldi van de winst en verlies rekeningen en de openstaande posten van debiteuren/crediteuren. Voor het nieuwe boekjaar kijkt Minox welke van de daarvoor aangewezen grootboekrekeningen een winst en verlies code toegewezen hebben gekregen en haalt voor die rekeningen het saldo op om daarmee het resultaat van het vorig boekjaar te berekenen.

Het resultaat kan over meerdere regels worden geboekt op de rekening voor het te verdelen resultaat die je hebt opgegeven in de basisgegevens van de administratie ( Onderhoud>Algemeen>Basisgegevens Administratie) in het tabblad grootboek. Deze grootboek rekening moet overigens een balans code hebben.

In het lopend boekjaar wordt het resultaat bijgehouden op de tegenrekening van het dagboek beginbalans. NB.: dit zijn geen fysieke boekingen. Je vindt deze informatie in een lopend boekjaar o.a. via Rapportage>grootboek>kolommenbalans.

Vaak gestelde vraag:

Het resultaat in mijn nieuwe boekjaar wijkt af van het bedrag van het onverdeelde resultaat in het voorgaande boekjaar, wat is er aan de hand?

Hoe dit op te lossen:

Controleer of de balans w/v codes op de grootboekrekeningen in het oude boekjaar dezelfde codes zijn als in het nieuwe boekjaar:

Draai in beide boekjaren het rapport Rapportage>Algemeen>Balans W/V codes en leg deze rapporten naast elkaar. Zijn de grootboekrekeningen hetzelfde? En hebben ze in beide boekjaren dezelfde balans w/v codes? Zo niet:

  • No labels