Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat zijn de gevolgen van een no deal Brexit voor Minox Online?

Op 31 december 2020 komt er een einde aan de overgangsperiode, waarin voor het Verenigd Koninkrijk (VK) nog de EU-regels en wetten gelden. 

Wanneer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om tot een nieuwe deal te komen, zal het VK via een “no deal Brexit” de EU verlaten. Vanaf 1 januari 2021 gelden dan voor alle leveringen aan of uit het VK de btw-regels voor leveringen buiten de EU.

Wanneer je geen zaken doet met het VK, dan verandert er in de financiële administratie niets.

Als je wel zaken doet met het VK (in- of verkopen), dan heeft dat gevolgen voor de BTW-aangifte en de ICP-aangifte in Minox.


De situatie vóór de brexit (boekjaar 2020)

De BTW-aangifte

Vóór de Brexit maakt het VK nog deel uit van de Europese Unie en vallen leveringen op de BTW-aangifte onder 3b (Levering/diensten naar landen binnen de EU). Inkopen uit het VK moeten onder 4b (Levering/diensten uit landen binnen de EU) worden opgenomen.

De ICP-aangifte

Goederen en/of diensten die nog in 2020 worden geleverd/uitgevoerd moeten nog op de ICP-aangifte voor het laatste kwartaal worden meegenomen. Zorg er daarom voor dat je deze leveringen nog factureert in boekjaar 2020.


De situatie na de brexit (boekjaar 2021)


De BTW-aangifte

Na een no deal Brexit vallen de leveringen aan het VK onder 3a (Levering/ diensten naar landen buiten de EU) en inkopen onder 4a (Levering/diensten uit landen buiten de EU)

De ICP-aangifte

Na de Brexit is er voor debiteuren uit het VK geen sprake meer van een zogenaamde intracommunautaire levering. Deze leveringen verschijnen daardoor ook niet meer op de ICP aangifte.

 

Welke wijzigingen zijn nodig voor boekjaar 2021 (na de Brexit)

 

Direct na het aanmaken van het nieuwe boekjaar moet een aantal wijzigingen worden doorgevoerd om leveringen aan of uit het VK goed te kunnen verwerken in de financiële administratie.


Onderhoud > Algemeen > BTW-gegevens

 

Voor verkopen aan het VK

Controleer of er een BTW-code is voor leveringen buiten EU (soort X3 = 3a).

Zo niet, maak dan een nieuwe BTW-code aan onder een vrij nummer met onderstaande gegevens.

Voor inkopen uit het VK

Controleer of er een BTW-code is voor Inkopen buiten EU (soort X5 = 4a).

Zo niet, maak dan een nieuwe BTW-code aan onder een vrij nummer met onderstaande gegevens.

Let op! Bij het BTW-percentage moet 21% worden ingevuld.


Onderhoud > Grootboek

Voor verkopen aan het VK

Controleer of er in het rekeningschema al omzetrekeningen zijn aangemaakt voor omzet buiten EU.

Zo niet, maak dan extra omzetrekening(en) aan, waarbij je in de rubriek Voorstel BTW-code de code voor soort 3a invult.

Voor inkopen uit het VK:

Controleer of er in het rekeningschema al inkooprekeningen zijn aangemaakt voor inkopen buiten EU.

Zo niet, maak dan extra inkooprekening(en) aan, waarbij je in de rubriek Voorstel BTW-code de code voor soort 4a invult.


Onderhoud > Debiteuren


Verwijder bij alle debiteuren uit het VK het BTW-identificatienummer (tab Financieel).

Als je met Minox factureert, wijzig dan in de tab Verkoop ook de rubriek “Omzetcategorie” naar “Niet EU”. Wellicht is het ook wenselijk om in deze tab de “Leveringsconditie” en “Verzendwijze” naar eigen inzicht aan te passen.

Als je verkoopfacturen handmatig boekt, wijzig dan de rubriek “Voorstel tegenrekening” (tab Financieel) naar een omzetrekening voor Omzet buiten EU.

Als je verkoopfacturen instuurt via Scan & Herken, wijzig dan de rubriek “Voorstel tegenrekening” (tab Financieel) naar een omzetrekening voor Omzet buiten EU.


Onderhoud > Crediteuren

 

Verwijder bij alle crediteuren uit het VK het BTW-identificatienummer (tab Financieel).

Wijzig de rubriek “Voorstel tegenrekening” (tab Financieel) naar een rekening voor Inkopen buiten EU.

Wanneer je met Minox facturen maakt voor bedrijven uit het VK, dan moet je de volgende stap ook doorlopen:


Onderhoud > Facturering > Artikelgroepen

 Controleer of bij alle artikelgroepen de rubriek “Opbrengst verkopen niet EU” met de juiste grootboekrekening is ingevuld.


LET OP !

Facturen, orders en abonnementen die zijn aangemaakt vóór de Brexit, zullen na het wijzigen van de debiteuren verder worden verwerkt als “Leveringen buiten EU”. Het is dus belangrijk om leveringen, die nog in 2020 zijn gedaan, ook in boekjaar 2020 te factureren.

Als er in- of verkoopfacturen worden ingestuurd via ons API-platform, overleg dan met de derde partij of journaal-sets die zij aanbieden aangepast moeten worden.

  • No labels