Page tree
Skip to end of banner
Go to start of banner

Ik heb per abuis een dagboekblad verwijderd. Kan ik het terugzetten?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nee, als je een back up van de administratie hebt, kan je die uiteraard terugzetten, maar als dat niet het geval is zal je de boekingen opnieuw moeten inboeken.

  • No labels