Page tree
Skip to end of banner
Go to start of banner

In mijn (connect-) licentie kan ik niet zelf boeken. Hoe kan ik zien of de mutaties voor een bepaalde periode al zijn ingeboekt?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ga naar Rapportage>Grootboek>Dagboeken en geef het dagboek en de periode in waarvan je wilt zien of de boekingen al zijn gedaan. Klik vervolgens op “Weergeven”.

  • No labels