Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om een document aan een boekingsregel te koppelen, moet je de regel selecteren terwijl je in het tabblad “Boekingsregels” staat. Als je een document koppelt terwijl je in het tabblad “Dagboekblad” staat, koppel je het document aan het dagboekblad, niet aan een regel.

  • No labels