Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Ga naar Taken>Boeken
  • Kies de dagboekcode
  • Klik op het vergrootglas in het veld van het dagboekbladnummer (of de F4 toets);

  • Selecteer de regel van het dagboekblad dat je wilt wijzigen en klik op de knop “Periode wijzigen”;
  • No labels