Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Het boekstuknummer heeft geen specifieke functie meer in Minox. Minox gebruikt het factuurnummer om bijvoorbeeld openstaande posten af te letteren en in de rapportage, niet het boekstuknummer.
  • Je kunt in de instellingen van het dagboek bepalen of het boekstuknummer vrijgegeven of automatisch toegekend moet worden.


Vrijgeven boekstuknr.

Deze optie is alleen van toepassing bij een Inkoop-dagboek. Kiest u voor deze optie dan zal door Minox tijdens het boeken het factuurnummer niet automatisch worden verhoogd met 1. De externe factuurnummers van crediteuren zijn immers afwijkend. Het boekstuknummer wordt wel automatisch opgehoogd. Dit nummer wordt tijdens het boeken automatisch ingevuld en overgeslagen. Het is wel mogelijk om het boekstuknummer handmatig nog te wijzigen.


  • No labels