Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Mogelijk heb je een Connect licentie. Bij een Connect licentie gaat men uit van een samenwerking tussen accountant en gebruiker waarbij de gebruiker alleen de automatische handelingen in de administratie ( zoals scan en herken of inlezen bankmutaties) verricht en eventueel ook factureert. Om handmatig te boeken heb je minimaal een Basis licentie nodig.
  • Indien je geen Connect licentie hebt; vraag een collega met een supervisor log-in account om te kijken of de rechten voor dit onderdeel voor jouw gebruikersaccount aanstaan.
  • No labels