Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja. Je kunt :

  1. Het dagboekblad afdrukken als je in het dagboekblad bent, via de knop 
  2. Via Rapportage>Grootboek> Dagboeken een rapport aanmaken van het gewenste dagboekblad
  • No labels