Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Alleen het laatste dagboekblad in een reeks kan worden verwijderd Ga naar Taken>Boeken en kies het dagboek waarin je wilt boeken.
  • Klik op het vergrootglas (of gebruik de F4 toets) in het veld “     ”
  • Selecteer het laatste dagboekblad in de lijst klik dan op de knop met het prullenbakje:
  • Bevestig met “Ja”
  • No labels