Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • In het tabblad “Boekingsregels”, klik de desbetreffende regel aan en klik dan op de knop met het prullenbakje: 
  • No labels