Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dit moment voor:

  • ABN AMRO
  • ASN Bank
  • bunq
  • ING Bank
  • KNAB
  • Rabobank
  • Regiobank
  • SNS Bank

Wel kun je bij alle eventuele andere banken waar je een (zakelijke-) rekening aanhoudt een MT940 of CAMT053 bestand downloaden, dit kun je in Taken>Verwerken Bankmutaties inlezen.

  • No labels