Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt via Onderhoud>Koppelingen>Bankenkoppeling uw klant uitnodigen om een Bizcuit account aan te maken en hierdoor een koppeling aanmelden. Klik hiervoor op Koppelen/Aanpassen en kies de tweede optie om uw klant uit te nodigen.

  • No labels