Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, maar alleen regel voor regel. Hiervoor selecteer je de regel die je wilt verwijderen en klik je op deze knop:

  • No labels