Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onder de instellingen van verwerken bankmutaties (knop: ) kun je instellen hoe je het voorstel verwerkt wilt hebben. Als je het vinkje weghaalt bij “Dagboekbladen aanvullen op basis van periode” wordt er voor ieder voorstel een nieuw dagboekblad aangemaakt.

  • No labels