Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De meeste mutaties staan over het algemeen op de rekening courant. Zorg ervoor dat het IBAN en de BIC bij het dagboek van de rekening courant zijn ingevuld en laat deze velden bij het dagboek van de spaarrekening leeg. Als je toch mutaties in de spaarrekening wilt inlezen, kun je dit altijd even andersom zetten en daarna weer terug wijzigen. NB.: het andersom zetten werkt niet bij automatisch gedownloade bankmutaties, dit kun je alleen toepassen als je zelf een bankbestand hebt om in te lezen.

  • No labels