Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

waarschijnlijk hebben er nog niet (geheel-) bevestigde mutaties tussen gezeten. Als deze mutaties worden verwerkt, komen ze op de rekening voor boekingsverschillen of betalingsverschillen terecht. Via taken>Boeken kun je deze mutaties alsnog naar de juiste rekening omboeken.

  • No labels