Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mutaties verwijderen (en eventueel de periode van dagboekblad 1 wijzigen naar periode 1), vervolgens de dagboekbladen voor de daarop volgende periodes aanmaken en dan de mutaties opnieuw inlezen.

  • No labels