Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jazeker. Download een MT940 of (liever nog-) een CAMT053 bestand bij je bank, ga in Minox naar Taken>Verwerken Bankmutaties en klik op “Inlezen Bestand” om het gedownloade bestand in Minox in te lezen.

  • No labels