Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Log in bij je bank en download je bankmutaties in een MT940 of CAMT053 bestand. Dit bestand kan je uploaden in Minox onder taken>Verwerken Bankmutaties d.m.v. de knop : “Inlezen Bestand”

  • No labels