Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Druk op je toetsenbord de toetsen CTRL en – in. Het kan zijn dat je dit een paar keer achter elkaar moet doen voordat je de knop weer ziet. Als je vervolgens je scherm weer groter wilt maken, klik je op CTRL en + totdat je weer het gewenste formaat hebt.  NB.: als je een Apple computer gebruikt, is de toetsen combinatie CMD – en CMD +

  • No labels