Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Controleer via Onderhoud>Algemeen>Dagboeken of je voor het bankboek in de tab kas/bank de juiste IBAN & BIC combinatie hebt ingevuld.
  • Open het bankbestand ( bijvoorbeeld met het kladblok: rechtsklik op het bestand en kies kladblok in de dialoog “openen met”) en controleer of er mutaties instaan of alleen saldo informatie. Sommige bankbestanden bevatten alleen een saldo-melding. Deze kan Minox niet inlezen in Verwerking Bankmutaties. Download bij de bank een MT940 of CAMT053 bestand met bankmutaties.
  • No labels