Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je kan mutaties niet verplaatsen naar een ander dagboekblad. Als je ze echt wilt verplaatsen, kan je ze alleen verwijderen uit het ene blad en dan handmatig in het andere blad opvoeren.

Als het hele dagboekblad bijvoorbeeld van de verkeerde periode is, kan je wel de periode van het dagboekblad wijzigen. Klik hiervoor op het vergrootglas in het veld van het dagboekblad nummer (als je in het tabblad “Dagboekblad” staat) en selecteer in de lijst het desbetreffende dagboekblad. Klik vervolgens op:

  • No labels