Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Klik op de knop “Uitschakelen” onder de Koppelings-gegevens.
  • Check vanaf en tot en met wanneer mutaties in Bizcuit beschikbaar zijn.
  • Controleer de laatst verwerkte mutatie in het bankboek
  • Vul bij “Bankmutaties ophalen vanaf” de eerstvolgende datum daarna in.
  • Klik op inschakelen
  • Ga naar Taken>Verwerking Bankmutaties en kijk of er nu mutaties binnenkomen
  • No labels