Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Factuurteksten aanmaken

Factuur teksten zijn handig als je regelmatig dezelfde terugkerende tekst op de factuur wilt plaatsen en besparen je dus het tikwerk van het handmatig intoetsen.


  • Ga naar Onderhoud > Facturering > Factuurteksten
  • Klik op de blauwe Plus button om een nieuwe tekst aan te maken


De Omschrijving en Vervolg-omschrijving worden in de factuur zonder spatie achter elkaar gezet. Plaats de "breuk" dus altijd midden in een woord.

Door velden/regels leeg te laten, is het mogelijk om "witte" regels tussen te voegen.

Voorbeeld:


Factuurteksten gebruiken

  • Ga naar Taken > Facturering
  • Maak een nieuwe factuur aan
  • In de factuur regel in het veld Artikelomschrijving geef je het factuurtekstnummer in, gevolgd door TAB.
  • Met de F4-toets (in het veld Artikelomschrijving) kun je de lijst met tekstnummer opvragen.

Voorbeeld:

               

  • No labels