Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar is het mogelijk om het eindsaldo van een grootboekrekening over te laten boeken naar een andere grootboekrekening. Dit noemen we een verwijzingsrekening. 


Ook bij het opnieuw overnemen van de beginbalans (in het nieuwe boekjaar) zal het eindsaldo dan worden overgeboekt naar de opgegeven verwijzingsrekening. 

De verwijzingsrekening moet een balansrekening zijn. Meerdere grootboekrekeningen mogen verwijzen naar dezelfde verwijzingsrekening.

Verwijzingsrekeningen richt je in op Onderhoud →  Algemeen →  Verwijzingsrekeningen


Voorbeeld:

 

Aan de grootboekrekeningen "BTW hoog te betalen" is de verwijzingsrekening "BTW vorig boekjaar" worden gekoppeld.

Het eindsaldo van grootboekrekening 1501 wordt in het nieuwe boekjaar bij de beginbalans voor grootboekrekening 1563 opgenomen. Grootboekrekening 1501 heeft in het nieuwe boekjaar dan geen beginsaldo.


  • No labels