Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het programma “Opnieuw overnemen beginbalans” moet worden uitgevoerd, wanneer – na het aanmaken van een nieuw boekjaar – in het oude boekjaar nog wijzingen worden doorgevoerd.

Het programma synchroniseert de beginbalans van het nieuwe boekjaar met de (gewijzigde) eindbalans in het oude boekjaar.


Wat kan wel opnieuw worden overgenomen uit het vorige boekjaar?


Eindsaldi van balans-rekeningen

Nog openstaande posten van debiteuren

Nog openstaande posten van crediteuren

Totaal saldi van kostensoorten en -plaatsen

Eindsaldi W&V-rekening als budget in het nieuwe boekjaar


Wat kan o.a. niet opnieuw worden overgenomen uit het vorige boekjaar?

Proeffacturen, Offertes, Orders en Abonnementen

Vaste journaalposten

Incasso-, Betalings-, Verwerkings- en Scan & Herkenvoorstel


Opmerking:

Bij het aanmaken van nieuwe Grootboekrekeningen, Debiteuren, Crediteuren, Dagboeken en Artikelen in het oude boekjaar terwijl het nieuwe boekjaar al bestaat, krijg je sinds 2021 de vraag of je deze ook in het nieuwe boekjaar wilt aanmaken. Als je deze vraag met "Nee" hebt beantwoord, komen deze ook niet bij het opnieuw overnemen van de beginbalans mee.

Voor wijzigingen in grootboek-, debiteuren-, crediteuren- en artikel stamgegevens  geldt hetzelfde.

Als op deze vraag "Nee" wordt geantwoord, komen deze wijzigingen ook niet mee bij het opnieuw overnemen van de beginbalans;Voor meer informatie over het onderdeel “Opnieuw Overnemen Beginbalans” klik hier

  • No labels