Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De rekening die je gebruikt om je te identificeren staat los van de rekening die je koppelt. Wat Bizcuit hier vast moet stellen is de identiteit van jou als persoon, en dat kan niet met een zakelijke rekening.

  • No labels