Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je de koppeling wilt opzeggen, stuur dan eerst een email naar verkoop@minox.nl met je klantnummer en het IBAN waarvoor je de koppeling wilt stopzetten. Zodra de koppeling is stopgezet, komen er geen mutaties meer binnen. In Bizcuit kan je de rekening vervolgens verwijderen door in de Instellingen op de rekening te klikken en op het pijltje dat naar beneden wijst te klikken.

  • No labels