Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Check de status van je koppeling bij Onderhoud>Koppelingen>bankenkoppeling;

  • Is de status in Bizcuit inactief: log in bij je Bizcuit account en volg de eventuele aanbevelingen op het beginscherm
  • Is de status in Minox inactief maar in Bizcuit actief: Klik op Uitschakelen, vul een datum in bij "Bankmutaties ophalen vanaf" (controleer eerst tot en met welke datum je verwerkte mutaties in het bankdagboek hebt staan en kies binnen de beschikbare data de datum van de eerstvolgende dag) en klik op Inschakelen. 
  • Staat er geen gekoppelde gebruiker vermeld, klik dan op koppelen/aanpassen en volg de stappen op het scherm.

Als bovenstaande acties allemaal al waren voltooid maar er komen toch geen mutaties binnen, neem dan even contact op met support@bizcuit.nl


  • No labels