Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, dat kan. Je moet dan echter wel in beide administraties de aanmelding doen via Onderhoud>Koppelingen>Bankenkoppeling.

  • No labels