Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Klik in de Minox administratie op onderhoud>Koppelingen> Bankenkoppeling en meld de koppeling aan
  • Stuur de getekende volmacht naar volmacht@bizcuit.nl
  • De bijgetekende volmacht wordt door Bizcuit naar de bank ter verwerking gestuurd
  • Log in op app.bizcuit.nl en klik op de aanbevelingen in het openingscherm om de juiste instellingen te voltooien
  • Zodra de bank aan Bizcuit meldt dat de volmacht verwerkt is wordt de koppeling geactiveerd en vind je onder Taken>Verwerking Bankmutaties de beschikbare mutaties aan
  • No labels