Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De koppeling met Rabobank vindt plaats via Bizcuit. Als de Rabobank medewerker ook niets weet over een koppeling met Bizcuit, kunnen ze contact opnemen met betalingsverkeer@rabobank.nl. Deze interne Rabobank afdeling zal de medewerker uitleggen wat er precies nodig is en wat ze moeten doen.

  • No labels