Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Blijkbaar is de administratie in Minox niet gekoppeld met Bizcuit. Klik in de Minox administratie op onderhoud>Koppelingen> Bankenkoppeling en meld de koppeling alsnog aan.

  • No labels