Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dit moment koppelt Bizcuit met Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, bunq, Regiobank, KNAB en SNS.  Wij verwachten in de loop van dit jaar ook PSD2 koppelingen met de rest van de banken te kunnen aanbieden. NB.: Voor deze banken kun je tot die tijd echter wel onder Taken>Verwerking Bankmutaties een bij de bank gedownload MT940 of CAMT bestand uploaden om de bankmutaties te kunnen verwerken.

  • No labels