Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je op “Nu zelf koppelen” hebt geklikt: je eigen email adres.

Als je de koppeling voor iemand anders aanmeldt (bijvoorbeeld voor je klant, als je een accountant bent, of voor de rekeninghouder, als je wel bij hetzelfde bedrijf werkt maar niet bevoegd bent op de rekening) het email adres van de rekeninghouder.

  • No labels