Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, dat kan. Zorg er wel voor dat via Onderhoud > Algemeen > Valuta de valutacode is aangemaakt met de gewenste koers. De factuur wordt dan in het S&H-voorstel in de tab Details getoond in vreemde valuta en (omgerekend) in Euro:

De factuur wordt uiteindelijk geboekt in vreemde valuta.

  • No labels