Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dat kan op verschillende niveaus:


Bij het opvragen van een klantenlijst (voor Accountants- en administratiekantoren) wordt in de kolom UBL het totaal aantal nog te verwerken S&H facturen per klant getoond.

Bij het opvragen van een administratielijst wordt in de kolom UBL het totaal aantal nog te verwerken S&H facturen per administratie getoond.

Bij het opvragen van een boekjarenlijst wordt in de kolom UBL het totaal aantal nog te verwerken S&H facturen per boekjaar getoond.

  • No labels