Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, via de Instellingen-knop  in het voorstel kun je de inhoud voor de rubriek Omschrijving zelf bepalen:

  • No labels