Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja dat kan, maar daarvoor moet je de speciale button in de knoppenbalk van het S&H voorstel gebruiken: . Selecteer hier de verzamel-pdf en splits hem op in aparte facturen. Daarna kun je de facturen insturen, al dan niet met herkenning.

  • No labels