Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bij het insturen van meerdere facturen (pdf’s) in één mail, moet je er rekening mee

houden dat je de bijlagengrootte niet overschrijdt. Deze kan per provider verschillen,

maar ligt in het algemeen rondom de 10 Mb.

  • No labels