Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een in- of verkoopfactuur wordt via het S&H voorstel uiteindelijk verwerkt in het in- of verkoopboek. Via Taken > Boeken kun je naar het betreffende dagboek / dagboekblad en kun je de oorspronkelijke boekingsregel(s) alsnog aanpassen of verwijderen.

Let op! Minox-Facturering en Minox-Connect beschikken niet over deze functionaliteit.

  • No labels