Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, dat kan. Bonnetjes kunnen op dezelfde manier worden ingezonden als in- en verkoopfacturen. Pin-bonnen krijgen bij herkenning fictief KvK-nummer 99999998 en Kas-bonnen krijgen 99999999. Voor deze fictieve KvK-nummers dien je via Onderhoud > Crediteuren twee algemene crediteurnummers aan te maken.

  • No labels