Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Van elke administratie in Minox is de begin- en einddatum van het boekjaar vastgelegd. De factuurdatum van een ingestuurde factuur bepaalt in welk boekjaar de factuur “past”.

  • No labels