Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, via de Instellingen-knop  in het voorstel kun je de voorkeurs-instellingen voor Scan & Herken aanpassen. Hier kun je o.a. opgeven dat je mutaties met gelijke periode wilt verzamelen op één dagboekblad.


  • No labels