Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als de combinatie van debiteur/factuurnummer al in het voorstel voorkomt.

Als de combinatie van debiteur/factuurnummer al als (openstaande) post voorkomt.

Als de combinatie van crediteur/factuurnummer al in het voorstel voorkomt.

Als de combinatie van crediteur/factuurnummer al als (openstaande) voorkomt.

Als de combinatie van debiteur/bedrag/datum al in het voorstel voorkomt.

Als de combinatie van crediteur/bedrag/datum al in het voorstel voorkomt.


Bij de laatste twee combinaties kan er sprake zijn van een onterechte melding, omdat er daadwerkelijk twee facturen op dezelfde dag met hetzelfde bedrag van dezelfde debiteur/crediteur kunnen zijn. In dat geval kun je de status van de factuur in de tab Details aanpassen.


Ook bij het verwerken van S&H facturen kan nog een melding verschijnen dat een factuur dubbel is.

  • No labels